Saturday, 9 May 2009

SATU HATI-LA KHAUF


La Khauf-satu Hati


Bilakah lagi kita akan satu hati
Bilakah lagi keamanankan dikecapi
Bilakah lagi Islam kan dijulang tinggi
Bangunlah wahai ummah kita satu hati

Marilah bersama bersatu berjihad
menentang kezaliman
Oh insan sedarlah
pembalsan Tuhan pasti akan datang

Jangan takut
Berjuanglah untuk keamanan

No comments:

Post a Comment